REGNSKABSKONSULENT MED ERFARING FRA REVISIONSSELSKAB

Til vores kunde, et Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København, søger vi en regnskabskonsulent til at udføre bogholderiopgaver for virksomhedens kunder både inhouse og hos kunderne.

Virksomheden udfører revision, regnskabsmæssig assistance samt økonomisk og skattemæssig rådgivning, der medvirker til at optimere kundernes økonomi. Arbejdet udføres med højt personligt engagement, stor forståelse for kunderne og med høj effektivitet ved benyttelse af tidssvarende arbejdsmetoder.

Her får du alle muligheder for at udvikle din karriere inden for bogholderi og regnskab i et revisionsfirma i vækst. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kunden og virksomhedens tilknyttede revisor.

OM JOBBET

Som bogholder vil du få din egen kundeportefølje, hvor du i tæt samarbejde og sparring med kundens revisor vil udføre alle typer af bogholderi.

DIN FAGLIGE PROFIL
 • Du har god erfaring med all-round bogføring – helst som selvstændig bogholder eller fra et konsulenthus
 • Du har kendskab til IT-systemer som e-conomic, C5, Navision, Danløn m.v., men vigtigst er det, at du har flair for IT og kan sætte dig hurtigt ind i kundens systemer
 • Du har lyst til at udvikle dig
 • Du tager selvstændigt ansvar og kan skabe gode relationer til både kunder og kolleger
DIN PERSONLIGE PROFIL

Du kan nikke genkendende til følgende:

 • Evner at sætte kunden i centrum
 • Er nærværende
 • Behandler alle ordentligt og med respekt
 • Ønsker at gå glad på arbejde
 • Vælger at have en positiv holdning
 • Er troværdig
 • Er kvalitetsbevidst
 • Er omhyggelig
 • Er udviklingsorienteret
 • Er udadvendt

Dertil kommer, at du er motiveret, har drive og VIL virksomheden. Du er ambitiøs, og du skal være indstillet på, at der stilles krav til dig. Du skal have et klart mål med dit arbejde, og hvorfor du vil være ansat i virksomheden. ”Du har et godt humør, der smitter af på dine kolleger.

OM VIRKSOMHEDEN

Virksomheden emmer af god stemning og godt sammenhold. Alle medarbejderne har det godt sammen – også uden for arbejdstid. Det skyldes især, at virksomheden står for adskillige sociale arrangementer hvert år i både ind- og udland med og uden ledsager samt inspirerende indlæg internt i virksomheden.

Der er en flad struktur med situationsbestemt MUS – dvs. ledelsen har altid tid til at tale med medarbejderen, når denne har behov for det og ikke kun en gang om året.

Dertil kommer, at der lægges op til, at kollegerne coacher hinanden for at skabe sammenhold og en stærk virksomhedskultur. Der er fokus på sparring, og alle medarbejdere trækker på hinandens erfaring. Der er fleksible arbejdstider og medindflydelse på planlægning af egne arbejdsopgaver.

Du vil blive en del af et team af topprofessionelle rådgivere med mange års anciennitet, fordi der her er fokus på medarbejderne og deres udvikling. Dertil kommer, at der er balance mellem arbejde og privatliv, og der satses stort på at tilgodese den enkelte og dennes behov.

ENDVIDERE TILBYDER VIRKSOMHEDEN:
 • Gode udviklingsmuligheder
 • Nyhedsmails med ændringer på skatte- og momsområdet samt kommentarer til domme og afgørelser, udviklingen på valuta, rente- og obligationsmarkedet samt på aktiemarkederne med lejlighedsvise investeringsanbefalinger
 • En online elektronisk lovservice, hvor der er mulighed for at søge efter relevant lovgivning, domme og afgørelser
 • Fleksible arbejdstider samt betalt fri mellem jul og nytår
 • Sundhedsforsikring og stressforsikring
 • Attraktiv frokostordning og firmabetalte drikkevarer samt forplejning i forbindelse med overarbejde
 • Bordfodbold, air-hockey og billard til afslapning og socialt samvær
 • Ferielejligheder i Danmark og udlandet, som stilles vederlagsfrit til rådighed. Virksomheden deltager i et internationalt byttesystem, hvor der vil være mulighed for at bytte en af virksomhedens lejligheder ud til eksklusive lejligheder og feriemål over hele verden

ANSØGNINGSPROCES

PlusPersonale varetager hele ansættelsesprocessen. Vi kalder løbende til samtale.

TILTRÆDELSE

Hurtigst muligt

Kontakt:

Anne Mette Wennerwald

Tel.: 22 90 50 71

Søg stillingen

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet