Serviceminded projektassistent, der kan samle trådene i travl entreprisevirksomhed, der er kåret som Gazellevirksomhed og Eliteleverandør til det offentlige 4 år i træk

Til vores kunde, en entreprisevirksomhed i Storkøbenhavn, søger vi en serviceminded projektassistent til at understøtte og supportere byggelederne samt være tovholder på virksomhedens mangeartede renoveringsprojekter, så byggelederne kan lykkes med at nå i mål med projekterne inden for deadline og budget.

Du har gerne erfaring fra byggebranchen, hvor du har været vant til at håndtere og koordinere de administrative opgaver og processer i forbindelse med byggeprojekter, og hvor din fornemste opgave har været at servicere og aflaste lederne samt klargøre materiale, så de til hver en tid let kan bevæge sig fra den ene fase til den næste i projekterne og vide, at der er styr på det praktiske.

Om virksomheden

Virksomheden er kåret som Gazellevirksomhed og eliteleverandør til det offentlige 4 år i træk.

Værdier

 • Vi er menneskelige ved at være ærlige, imødekommende, åbne og uhøjtidelige samt ved at kunne give konstruktiv kritik og vise gensidig respekt
 • Vi er værdiskabende ved at imponere/overraske kunderne og ved at levere top professionelt håndværk i enhver kundekontakt
 • Vi udviser højt fagligt niveau og ansvarlighed ved at være professionelle, udviklings- og vidensøgende samt ved at sætte en ære i at kende vores roller og tænke i helheder
 • Vi er effektive og afsluttende ved ikke at udskyde noget, arbejde struktureret og forfine vores kommunikation og planlægning – spild og fejl minimeres

Arbejdsmiljø

 • Der lægges stor vægt på arbejdsmiljø, og det interne arbejdsmiljø bærer præg af en tæt kontakt mellem leder og ansat
 • Vejledninger og standarder følger BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø (BFA), så der sikres en anerkendt og veldokumenteret metode
 • For det enkelte projekt indgår der risikovurderinger, instrukser og kontroller, herunder bl.a. sagsspecifikke arbejdspladsvurderinger for byggepladsen, ligesom der er udarbejdet en APV for virksomhedens servicevogne, værksted og kontor. MUS samtaler er endvidere medvirkende til at sikre et godt arbejdsmiljø
 • Der udføres runderingsskemaer hver 14.dag i forbindelse med afholdte sikkerhedsmøder, og de gennemgås på hvert møde
 • Virksomheden råder over personale, der besidder Arbejdstilsynets koordinatoruddannelse, så arbejdsmiljøet er lovmæssigt styret
 • Der lægges vægt på, at virksomhedens drift fungerer i et miljø, hvor alle må, tør og skal ytre sig. Ønsket med dette er at opnå et solidt bredt sparringsmiljø

Lærlinge og praktikanter

Virksomheden prioriteter oplæring af  fremtidige håndværkere højt. Der skeles ikke til økonomisk rentabilitet ved oplæring af lærlinge. Virksomheden arbejder tæt sammen med folkeskoler og Københavns tekniske skoler ved at tage imod praktikanter. Ydermere er der et samarbejde med  Kommunen om at tage imod unge, som skal i jobtræning. Flere er efterfølgende blevet fastansatte i virksomheden.

Arbejdets udførelse

Virksomheden er medlem af organisationerne Byg Garanti og Dansk Byggeri. Der benyttes ikke uautoriseret arbejdskraft blandt egne faggrupper, og der entreres ikke med underentreprenører, der benytter disse. Arbejdskraft udføres under dansk overenskomst, og der  benyttes certificerede specialister som samarbejdspartner indenfor hver faggruppe. Især indenfor farlige og krævende arbejdsområder.

Miljø- og klimaforhold

 • Materialespild: Ved afrigning af byggepladser, sorteres overskudsmaterialerne. Intet brugbart bliver smidt ud, men derimod sorteret og sendt retur til trælast eller lagt på lager i virksomhedens lokaler
 • Affaldssortering: Alle regler vedr. affald overholdes naturligvis, og der foretages, i det omfang det er muligt, affaldssortering/genbrugssortering. Alle servicevognene har adgang til genbrugsstationer, hvor størstedelen af affaldet sorteres
 • Kørselsmønstre: Alle biler er udstyret med GPS, og der foretages løbende analyse af kørselsmønstre for at sikre minimal kørsel

Om jobbet

Du bliver et vigtigt omdrejningspunkt i virksomheden, hvor din kombination af god service og koordination sikrer, at der er styr på det praktiske på samtlige byggeprojekter i virksomheden. Du kommer til at fungere som højre hånd for 3 byggeledere og skal holde styr på de forskellige faser i projekterne og vide, hvad der er næste step, og hvad byggelederne har brug for. Der er derfor tale om et yderst tillidsfuldt samarbejde mellem dig og byggelederne.

Da dette er en nyoprettet stilling, vil der være rig  mulighed for at påvirke rammerne for jobbet og være med til at definere stillingen. Der stilles derfor også store krav til gå-på-mod, drive og selvstændighed. Til gengæld kvitteres der med et stort ansvar og god ledelsessparring om jobbet og dets indhold.

Arbejdsopgaver

 • Kundekontakt og First Point of Contact over telefonen
 • Registrering og projektgennemgang af nye projekter samt afslutning af projekter
 • Håndtering og administration af projektmateriale/tegninger/beskrivelser samt koordination, bestilling og indkøb af materialer
 • Deltagelse og referatskrivning på byggemøder
 • Koordination og fremsendelse af tilbud samt sikring af overholdelse af deadlines over for underentreprenører
 • Søgning af tilladelser til bl.a. affaldshåndtering og råderet over vej samt Skilteplanlægning
 • Fakturering og lettere økonomiopgaver samt budgetlægning
 • Udarbejdelse og koordination af tidsplaner og arbejdstid inkl. ferie og flex
 • Håndtering af diverse ad hoc opgaver såsom renskrivning, journalisering samt klargøring af materiale til byggelederne/byggemøder

Afhængigt af din profil og ønsker til arbejdsopgaver vil der endvidere være mulighed for at blive løn- og HR ansvarlig med opgaver som lønbehandling til timelønnede og funktionærer samt HR administrative opgaver som MUS og ansættelseskontrakter m.v.

Din faglige profil

 • Du har en stærk administrativ og koordinerende profil – helst fra byggebranchen
 • Du har forståelse for alle processer i et byggeforløb
 • Du har flair for både økonomi og IT
 • Du kan læse oversigtstegninger til husbehov fra tegneprogrammer som bl.a. AutoCad
 • Du er superbruger af Officepakken – især Excel
 • Du er superbruger af DALUX eller tilsvarende projektstyringssystem
 • Du har gode kommunikationsevner både i skrift og tale

Din personlige profil

Du har et udpræget servicegen, er hjælpsom og tager alle opgaver med et smil. Du kan begå dig i en håndværksvirksomhed og kender til den jargon, der kan være i en travl hverdag. Du kan tale med alle typer mennesker og forstår at nedtrappe konflikter – også i telefonen. Du er løsningsorienteret og står klar til at gribe alle de bolde, der bliver kastet til dig, men du kan også være nytænkende. Som person er du proaktiv, en dygtig planlægger samt kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i pressede situationer.

Derudover:

 • Værdsætter du at have en bred kontaktflade og kan opbygge gode relationer
 • Tager du ansvar for egne arbejdsopgaver og er god til at følge alle opgaver til dørs
 • Er du omhyggelig og grundig og kan bevare helikopteroverblikket
 • Trives du med travlhed og deadlines
 • Tænker du struktureret og systematisk samt arbejder selvstændigt og effektivt
 • Har du sans for detaljer og vil gerne gå det ekstra skridt for at nå helt i mål
 • Er du naturligvis en teamplayer og skaber en god stemning omkring dig

Du tilbydes

 • Et spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job i en virksomhed med fokus på godt arbejdsmiljø
 • Frie og selvstændige arbejdsforhold
 • Engagerede og dygtige kollegaer
 • Ansættelse i et uhøjtideligt miljø med en flad organisation
 • Løn efter kvalifikationer

Ansøgningsproces

Vi behandler udelukkende ansøgninger via ansøgningslinket. Vi modtager derfor ikke ansøgninger på mail.

Indkaldes du til samtale, kan vi vælge (eller fravælge)  nogle af følgende værktøjer for at finde den helt rigtige kandidat:

 • 3-4 samtaler
 • Person- og logikanalyser
 • Praktiske cases og opgaver

Ansættelse

Hurtigst muligt

Pluspersonale arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål for at være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi her.

Kontakt:

HR Specialist

Anne Mette Wennerwald

Tel.: 22 90 50 71

Søg stillingen

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet