2 SAGSARKITEKTER, DER KAN BEVARE DEN ARKITEKTONISKE IDE GENNEM HELE PROJEKTET

Til vores kunde, JJW ARKITEKTER, søger vi en sagsarkitekt med ansvar for at bevare projektets arkitektoniske ide gennem de større almene boligprojekter. Du kommer til at lede arkitektteamet der består af engagerede og dygtige medarbejdere i et kreativt og energisk arbejdsmiljø.

JJW Arkitekter har renoveret over 10.000 boliger, og det er med lige meget professionalisme hver gang. Samfundsansvaret er omdrejningspunktet – både arkitektonisk, bæredygtigt, socialt og økonomisk. Det er blevet en del af tegnestuens DNA. Derfor bliver flere af JJW’s projekter også ofte udtaget til konkurrencer eller er med i kapløbet om anerkendte priser – både nationalt og internationalt.

Virksomhedens mærkesag er ”Særliggørelsen af det almindelige”, uanset om der er tale om boliger, skoler, kulturinstitutioner, plejecentre, erhverv eller sundhedsbyggeri. Hverdagsrum, vi alle har brug for, bliver til noget helt særligt ved at tage samfundsmæssigt ansvar og skabe skræddersyede rum, bygninger, bebyggelser og byrum , der matcher brugerens virkelighed.

Byggepartnerselskab

I april 2019 vandt JJW, som del af et fælles rådgiver- og entreprenørteam, en stor rammeaftale med KAB, hvor tegnestuen  de næste 4-6 år er en del af et strategisk partnerskab sammen med KAB.

Byggepartnerselskabet består af arkitekter, ingeniører, entreprenører, partnerskabsudviklere og bygherrer, der arbejder med projekterne i fællesskab. Det skaber fællesskabsånd, hvor der hele tiden drages nytte af fælles erfaringer. Det gør også, at alle discipliner inddrages tidligt i processen til gavn for beboerne.

Alle parter sidder på et fælles kontor hos KAB på Havneholmen og varetager i fællesskab opgaver indenfor renovering, nybyggeri og byomdannelser i det almene. Byggepartnerselskabet er placeret i afdelingen for By og Bolig. Det vil være her, du får din daglige gang. Du får 30-40 kolleger i afdelingen.

B Corp Certificering

JJW Arkitekter er den første B Corp certificerede tegnestue i Danmark. Der er i dag 22 B Corp Virksomheder i Danmark..

B Corp måler på governance, medarbejderforhold, leverandører, kunder og interaktion med lokalsamfundet. JJW Arkitekter har valgt at blive certificeret for at blive holdt fast på at være ambitiøs, både som ansvarlig arkitekt og som ansvarlig virksomhed. Klimaforandringer og ressourceknaphed er ikke længere en trussel, men en forudsætning, og JJW ønsker at være en del af løsningen i at formindske CO² udledningen i byggebranchen.

Om jobbet

Du har en baggrund som arkitekt eller konstruktør – helst med erfaring fra en tegnestue – med solid sagsstyringserfaring på sager med stor kompleksitet og særlige krav til funktioner og proces inden for det almene boligområde.

Du får ansvaret for at bevare den røde tråd i arkitekturen gennem hele projektets gennemførelse, herunder også gennem projektopfølgning i udførselsfasen. Du har ansvaret for arkitektteamet og refererer direkte til projekteringslederen.

Ansvarsområder
 • Du sikrer og varetager projektets arkitektoniske idé samt praktiske gennemførelse gennem hele projektet
 • Du fungerer som operationel leder af projektmedarbejderne samt koordinerer projektholdets arbejdsområder
 • Du koordinerer indsatsen med øvrige rådgivere i projektorganisationen, herunder underrådgivere, under ledelse af projekteringslederen
 • Du styrer projektets tid og økonomi og disponerer over projektets dokumenter. Du afrapporterer løbende til tegnestuechefen eller projekteringslederen om projektets fremdrift samt ændringer i projektet økonomi, kvalitet og tid samt opretter budget for styring af projektholdets timeforbrug og styring af honorarforbrug
 • Du deltager i bygherremøder, projekteringsmøder og møder med myndigheder samt indgår aftaler med myndigheder og projektets øvrige rådgivere
 • Du deltager ved udarbejdelse af One-Page Strategy samt sikrer succes i henhold til denne
 • Du rekvirerer interne og eksterne specialister i nødvendigt omfang
 • Du udarbejder og ajourfører løbende Kvalitetsplanen, gennemfører eller uddelegere KS til KS-medarbejdere samt deltager i granskningsmøder
 • Du arbejder ubesværet i Revit/ACAD, Word, Excel samt Autopilot og kan begå dig i værktøjerne Sigma, Projekt, Sketch-up, indesign/illustrator
Din personlige profil
 • Du er en dygtig formgiver fra første skitse til bygningen står klar til indflytning
 • Du forstår at vælge byggemetoder, materialer og løsninger med afsæt i funktionalitet og arkitektonisk og teknisk kvalitet
 • Du forstår at udvikle projektoptimerede løsninger, som er afprøvede og samstemmende med nyeste krav inden for området
 • Du har gennemslagskraft og overblik når du forestår organiseringen af tegningsarbejdet og leder projekteringen
 • Du arbejder målrettet og engageret og har et indgående kendskab til projekteringens fasedeling
 • Du kender til vigtigheden af, at der bliver truffet beslutninger rettidigt
 • Du arbejder løsningsorienteret og forstår at skabe både kvalitet og fremdrift i projekterne
 • Du har drive og evner at sikre kvalitet og fremdrift i samtlige af byggeriets faser
 • Du har en positiv indstilling og empati
 • Du kan kommunikere klart i skrift og tale
 • Du har interesse i at deltage i erfaringsudveksling og sparring med dine kolleger

Om JJW Arkitekter

Hjørnestenene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med fokus på bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Synspunktet er, at arkitektur ikke handler om én bestemt stil, men om forholdet til kunden og projektet. Tegnestuen er et værksted, hvor der er plads til at diskutere, eksperimentere og udvikle.

Der er et ønske om at drive virksomhed med et ansvarligt udgangspunkt. Det gælder også i måden, virksomhedens medarbejdere ledes på. Derfor arbejdes der med tre bundlinjer; arbejdsglæde, faglig kvalitet og konsolidering, fordi alle tre er afgørende for at skabe værdi og mening for alle involverede parter i et byggeprojekt.

Det giver høj medarbejdertilfredshed og – anciennitet i virksomheden.

Endvidere tilbyder JJW Arkitekter
 • Ugentlige tegnestuemøder med medarbejderinddragelse, hvor nye ideer drøftes og diskuteres, og hvor man kan få sparring på sine projekter
 • Præsentation af projekter og årets tema – tidligere temaer har bl.a. omhandlet bæredygtighed, renovering samt B Corp
 • Gennemsigtighed omkring nøgletal inden for regnskab og HR
 • Gode efteruddannelsesmuligheder
 • Attraktiv lønpakke med en arbejdsuge på 37 timer inkl. Frokostpause samt pension

Ansøgningsproces

PlusPersonale varetager hele ansættelsesprocessen. Vi kalder løbende til samtale.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt

Kontakt:

HR Specialist

Anne Mette Wennerwald

Tel.: 22 90 50 71

Søg stillingen

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet