2 Projekteringsledere med erfaring med større almene renoveringsprojekter til anerkendt tegnestue

Til vores kunde, JJW ARKITEKTER, søger vi en projekteringsleder med erfaring med større renoveringsprojekter til at stå i spidsen for flere spændende almene boligprojekter. Du bliver leder af et eller flere projektteam med engagerede og dygtige medarbejdere og indgår i et kreativt og energisk arbejdsmiljø.

JJW Arkitekter har renoveret over 10.000 boliger, og det er med lige meget professionalisme hver gang. Samfundsansvaret er omdrejningspunktet – både arkitektonisk, bæredygtigt, socialt og økonomisk. Det er blevet en del af tegnestuens DNA. Derfor bliver flere af JJW’s projekter også ofte udtaget til konkurrencer eller er med i kapløbet om anerkendte priser – både nationalt og internationalt.

Virksomhedens mærkesag er ”Særliggørelsen af det almindelige”, uanset om der er tale om boliger, skoler, kulturinstitutioner, plejecentre, erhverv eller sundhedsbyggeri. Hverdagsrum, vi alle har brug for, bliver til noget helt særligt ved at tage samfundsmæssigt ansvar og skabe skræddersyede rum, bygninger, bebyggelser og byrum , der matcher brugerens virkelighed.

Byggepartnerselskab

I april 2019 vandt JJW, som del af et fælles rådgiver- og entreprenørteam, en stor rammeaftale med KAB, hvor tegnestuen  de næste 4-6 år er en del af et strategisk partnerskab sammen med KAB.

Byggepartnerselskabet består af arkitekter, ingeniører, entreprenører, partnerskabsudviklere og bygherrer, der arbejder med projekterne i fællesskab. Det skaber fællesskabsånd, hvor der hele tiden drages nytte af fælles erfaringer. Det gør også, at alle discipliner inddrages tidligt i processen til gavn for beboerne.

Alle parter sidder på et fælles kontor hos KAB på Havneholmen og varetager i fællesskab opgaver indenfor renovering, nybyggeri og byomdannelser i det almene. Byggepartnerselskabet er placeret i afdelingen for By og Bolig. Det vil være her, du får din daglige gang. Du får 30-40 kolleger i afdelingen.

B Corp Certificering

JJW Arkitekter er den første B Corp certificerede tegnestue i Danmark. Der er i dag 22 B Corp Virksomheder i Danmark.

B Corp måler på governance, medarbejderforhold, leverandører, kunder og interaktion med lokalsamfundet. JJW Arkitekter har valgt at blive certificeret for at blive holdt fast på at være ambitiøs, både som ansvarlig arkitekt og som ansvarlig virksomhed. Klimaforandringer og ressourceknaphed er ikke længere en trussel, men en forudsætning, og JJW ønsker at være en del af løsningen i at formindske CO² udledningen i byggebranchen.

Om jobbet

Du har en baggrund som arkitekt eller konstruktør – helst med erfaring fra en tegnestue – med solid projekteringsledererfaring på sager med stor kompleksitet og særlige krav til funktioner og proces inden for det almene boligområde.

Du repræsenterer JJW som totalrådgiver og står for samarbejdet med og afrapportering til bygherre. Du samarbejder på lige fod med IKT lederen, arbejdsmiljøkoordinatoren samt byggelederen. Du refererer direkte til afdelingslederen/tegnestuechefen.

Ansvarsområder
 • Du står for kontakten til kunden/klienten eller dennes bygherrerådgiver samt står for afrapportering til bygherre og tegnestuens ledelse vedr. ændringer i projektets økonomi, kvalitet eller tidsplan
 • Du sikrer en god dialog til beboerne og driftspersonalet
 • Du formidler og koordinerer samarbejdet mellem rådgiverne på projektet
 • Du har det overordnede ansvar for økonomi, kvalitet og tidsplan samt udarbejder og ajourfører planen for projektet, der sikrer kompetence- og ansvarsfordeling, kommunikationsveje, samarbejdsformer samt koordinere projektdeltagernes indsats
 • Du indkalder, leder og refererer projekteringsmøder
 • Du indstiller udbudsform og entrepriseopdeling
 • Du koordinerer rådgivernes KS-indsats og tidsplan, planlægger tværfaglige granskningsmøder samt koordinerer udarbejdelse af dokumentation for udført KS
 • Du koordinerer myndighedskontakt for byggetilladelser samt adgang til myndighedsportalen
 • Du sikrer overdragelse til byggeledelsen og koordinering af fagtilsyn
 • Du sikrer overholdelse af ydelser i aftaleforholdet i overensstemmelse med Danske ARK/PLR/FRI’s fælles ydelsesbeskrivelser Byggeri og Landskab 2018
 • Du arbejder ubesværet i Revit/ACAD, Word, Excel samt Autopilot og kan begå dig i værktøjerne Sigma, Projekt, Sketch-up, indesign/illustrator
Din personlige profil
 • Du kan bevare helikopterblikket og har drive og engagement. Du søger selv den nødvendige viden og kan sikre kvalitet og fremdrift i samtlige af byggeriets faser
 • Du kan skabe værdi for bygherren og brugeren. Du søger indsigt i kundens behov ved at lytte, spørge og bruge din stedsans. Du kommer i mål ved at benytte de rigtige metoder, værktøjer og procedurer
 • Du er løsningsorienteret og kan omsætte din viden og erfaring til konkrete løsninger i det enkelte projekt og det enkelte samarbejde
 • Du arbejder grundigt, systematisk og analytisk og kan genkende udfordringer og risici og kan derfor også anvise mulige veje til at imødegå dem
 • Du har gennemslagskraft men kan også samle, motivere, inspirere og skabe tryghed for både interne og eksterne projektdeltagere samtidig med, at du kan uddelegere og arbejde selvstændigt
 • Du har en positiv indstilling, har empati og en anerkendende tilgang til dine kolleger. Du ved, hvordan du håndterer konflikter konstruktivt
 • Du kan kommunikere klart i skrift og tale
 • Du har evt. erfaring med samprojektering og tidlig involvering, hvor du er god til at sikre et godt samarbejde, selv når alle parter er under pres
 • Du har interesse i at deltage i erfaringsudveksling og sparring med dine kolleger

Om JJW Arkitekter

Hjørnestenene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et fokus på bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Synspunktet er, at arkitektur ikke handler om én bestemt stil, men om forholdet til kunden og projektet. Tegnestuen er et værksted, hvor der er plads til at diskutere, eksperimentere og udvikle.

Der er et ønske om at drive virksomhed med et ansvarligt udgangspunkt. Det gælder også i måden, virksomhedens medarbejdere ledes på. Derfor arbejdes der med tre bundlinjer; arbejdsglæde, faglig kvalitet og konsolidering, fordi alle tre er afgørende for at skabe værdi og mening for alle involverede parter i et byggeprojekt.

Det giver høj medarbejdertilfredshed og – anciennitet i virksomheden.

Endvidere tilbyder JJW Arkitekter
 • Ugentlige tegnestuemøder med medarbejderinddragelse, hvor nye ideer drøftes og diskuteres, og hvor man kan få sparring på sine projekter
 • Præsentation af projekter og årets tema – tidligere temaer har bl.a. omhandlet bæredygtighed, renovering samt B Corp
 • Gennemsigtighed omkring nøgletal inden for regnskab og HR
 • Gode efteruddannelsesmuligheder
 • Attraktiv lønpakke med en arbejdsuge på 37 timer inkl. Frokostpause samt pension

Ansøgningsproces

PlusPersonale varetager hele ansættelsesprocessen. Vi kalder løbende til samtale.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt

Kontakt:

HR Specialist

Anne Mette Wennerwald

Tel.: 22 90 50 71

Søg stillingen

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet