LANDINSPEKTØR TIL SUCCESFULD VIRKSOMHED I ØSTJYLLAND

Til vores kunde, en landinspektørvirksomhed i Østjylland, søger vi en erfaren landinspektør.

Virksomheden varetager alle former for matrikulære og tekniske opgaver samt rådgivning i hele Danmark. Ingen opgave er for lille eller for stor. Alle opgaver varetages yderst professionelt af virksomhedens 11 dygtige landinspektører og teknikere.

Virksomhedens stærke side er altid at levere en optimal service og være fleksibel over for kunderne. Arbejdsmetoden virker, og den ekstra ordretilstrømning gør, at der er brug for flere hænder.

Du er den rigtige kandidat, hvis du ønsker en selvstændig hverdag, hvor du udfordres fagligt. For den rette er der gode udviklingsmuligheder med stor grad af ansvar.

Virksomheden er medlem af Den Danske Landinspektørforening og (DDL) Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF).

OM JOBBET

Du får en hverdag, hvor ingen dage er ens, og opgaverne varierer i omfang og kompleksitet. Derfor er det også vigtigt, at du har en bred erfaring som landinspektør. Du kan blive sendt ud på specialiserede opgaver, hvilket kræver, at du er omstillingsparat og kan tænke i nye og innovative løsninger.

Du skal kunne løse alle tænkelige udfordringer og kunne efterleve alle krav – også hvis der skulle opstå pludselige problemer undervejs i byggeprojektet. Dine kolleger står naturligvis klar med sparring på dine udfordringer, så I i fællesskab kan finde den bedste løsning.

Du skal kunne balancere mellem at skabe effektive løsninger for kunden og tage hensyn til miljøet samt tage hensyn til regler og økonomi. Derfor er den juridiske og tekniske viden inden for dit fag altafgørende.

Du skal være bindeled og kunne kommunikere på tværs af de mange involverede instanser såsom offentlige myndigheder, landboforeninger, pengeinstitutter og advokater.

Kunderne er bl.a. entreprenører, grundejere/udlejere, landmænd samt det offentlige. Her er et uddrag af de opgaver, du typisk vil komme til at varetage:

 • Planlægning og udstykning, byggeri, ændring af matriklen, skel, kortlægning samt opmålings- og afsætningsopgaver, markkort og kirkekort
 • Spildevand, vandløbs- og ledningsopmåling, lokalplaner, kommuneplaner, ekspropriation, åstedsforretning, vejudskillelse, arealoverførsel, ejendomsberigtigelse
 • Lejemålsberegning og opdeling i udlejningsejendomme samt udarbejdelse af anmeldelser af ejerlejligheder med fordelingstal og BBR areal. Opdeling af andelsboliger og ældre/plejecentre til omdannelse til ejerlejligheder
 • Beregninger af afløbs- og ledningsregistrering, volumenberegning og fladenivellement (vejstationering og koter i DVR90).
 • Papirarbejde i form af myndighedsbehandlinger- og godkendelser servitutredegørelser og underskrifter. Registrering i Matriklen hos Geodatastyrelsen og i Tingbogen samt udfærdigelse af IBS attester. Tinglysning af servitutter og skøder samt udarbejdelse af kortbilag, situationsplan og projekteringsgrundlag
 • Rådgivning om skat og fradrag, randzoner og naturbeskyttelse samt mægling i uoverensstemmelse omkring placering af skel

DIN FAGLIGE PROFIL

 • Du er uddannet Cand. Geom. og gerne beskikket. Du kan også være nyuddannet med ønsket om en stejl læringskurve
 • Du har den nyeste viden inden for de tekniske og juridiske aspekter af landmålerfaget, og du kan hurtigt danne dig et overblik over de praktiske og juridiske muligheder, så du kan finde de bedste og mest effektive løsninger til kunden
 • Du kan selvstændigt varetage dine egne sager og kunder
 • Du har kendskab til den digitale matrikulære sagsbehandling (matriklen hos Geodatastyrelsen)
 • Du kan rådgive og sparre med kunden samt kunne fungere som mægler
 • Du kan vedligeholde og opbygge nye relationer
 • Du er en god kommunikator, der behersker dansk i skrift og tale
 • Du er erfaring med Totalstation og 3D laserscanner

DIN PERSONLIGE PROFIL

 • Du arbejder kvalitetsbevidst og professionelt med nøjagtighed og præcision
 • Du er ambitiøs, resultatorienteret og motiveres af at eksekvere
 • Du er ansvarsbevidst, fleksibel og omstillingsparat
 • Du er struktureret og kan bevare overblikket, når det går stærkt
 • Du er serviceminded og rummelig samt kommer med et godt humør
 • Du tænker innovation og forbedring ind i løsningerne, når du yder den personlige og værdifulde betjening og sparring til kunderneDu forstår at have en god og afklarende dialog med kunderne, hvor der er fokus på forventningsafstemning
 • Du har flair for moderne måleudstyr og IT

VIRKSOMHEDEN TILBYDER

Du bliver en del af en moderne og udviklingsorienteret landmålervirksomhed. Du får en afvekslende og lærerig hverdag i et uformelt miljø med mange udfordrende opgaver. Projekterne varierer i størrelse og kompleksitet.

Virksomheden er præget af familiestemning, humor og godt humør. Organisationen er flad og uformel, og du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på din hverdag. Initiativer og nye ideer bydes velkommen, og der er ikke langt fra ide til handling. Ydermere vil dine dygtige kolleger altid stå klar til sparring og drøftelse af dine sager, hvis du skulle få brug for det.

Endvidere tilbydes du:

 • Mulighed for at blive partner
 • Ansvar for egne sager og kundeportefølje
 • Mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdsdag
 • Udfordrende arbejdsopgaver inden for faget
 • Mulighed for at præge udviklingen i firmaet og for personlig og faglig udvikling
 • Mulighed for hjemmearbejde
 • Attraktiv lønpakke og 12 % pension

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lyder det som noget for dig?

Skriv til HR partner Anne Mette Wennerwald på anne.mette@pluspersonale.dk eller ring på 71 74 74 85

 ANSØGNINGSPROCES

PlusPersonale varetager hele ansættelsesprocessen. Vi kalder løbende til samtale.

 TILTRÆDELSE

Hurtigst muligt