GRATIS FASTHOLDELSESANALYSE

1/3 af alle danskere er ikke glade for at gå på arbejde…

En høj personaleomsætning – dvs. en høj opsigelsesprocent i forhold til antallet af medarbejdere – eller et højt sygefravær skaber en ustabil og usikker arbejdsplads. Det gør, at medarbejderne føler sig utrygge.

Det er dyrt at skulle rekruttere, ligesom det er dyrt at have en afdeling, der ligger underdrejet på grund af sygdom. Det går ud over dem, der er tilbage. Derfor er det så vigtigt at passe på sine medarbejdere.

Glade medarbejdere præsterer bare bedre, hvilket hurtigt vil kunne ses på bundlinjen.

Vi hjælper med at bringe stabiliteten tilbage i virksomheden og skaber grobund for at fastholde medarbejderne ved at tilbyde en fastholdelsesanalyse helt GRATIS.

Dialog

Vi afholder et indledende møde med dig. Her lærer vi dig og din virksomhed at kende. Ved at stille de rigtige spørgsmål får vi et godt indblik i din virksomhed og eventuelle udfordringer i forbindelse med medarbejderne.

Her taler vi også om din virksomheds strategi, og hvordan medarbejderne kan indfri de mål, I har sat jer. Vi får et indblik i medarbejderstaben og sammensætningen af profiler i virksomheden.

Samtaler

På baggrund af mødet tilbringer vi en dag i din virksomhed. Her foretager vi  samtaler på 5-8 af dine medarbejdere. Det er vigtigt, at det er medarbejdere fra forskellige afdelinger (afhængigt af størrelsen af din virksomhed) for at finde ud af, hvilke dele af din virksomhed, der kræver mest opmærksomhed.

Fastholdelsesrapport

På baggrund af samtalerne med medarbejderne udfærdiger vi en fastholdelsesrapport med forslag til HR tiltag, som kan implementeres i din virksomhed. Her vil også være en beskrivelse af, hvordan din medarbejderstab stemmer overens med din virksomheds overordnede strategi. Vi sætter fokus på kultur og arbejdsmiljø i vores vurdering.

Du vil modtage rapporten, der kan bruges som et ledelsesværktøj til at forbedre arbejdsglæden og fastholde medarbejderne. På den måde minimeres risikoen for, at dine medarbejderne headhuntes af konkurrenterne.

BESTIL ANALYSEN HER

Efter rapporten

Hvis du ønsker at gå videre med arbejdet om at fastholde dine medarbejdere, aftaler vi, hvad næste skridt skal være. Da hver virksomhed naturligvis er forskellig, tager vi udgangspunkt i den fastholdelsesrapport, der er udarbejdet på baggrund af din virksomhed.

HR Plan

På baggrund af rapporten lægger vi en plan med mål og delmål samt en tidsplan for, hvordan vi kommer i mål med fastholdelsen af dine medarbejdere. Der vil være en plan for, hvordan du kan sikre dig rette medarbejder på rette sted i overensstemmelse med virksomhedens strategi, ligesom der vil være fokus på kultur og arbejdsmiljø. På den måde kan du bevæge dig i den retning, du ønsker. I planen er et forslag til, hvor mange dage vi skal tilbringe i virksomheden om måneden. Der er mulighed for at gøre brug af os 1, 2, 3 eller 4 dage om måneden.

Workshop

Der vil være mulighed for, at vi afholder en eller flere workshops for dine medarbejdere, hvor der vil være fokus på de ændringer, der kommer til at ske i virksomheden. Emnerne er en del af HR Planen og planlægges, når den er udfærdiget.

Implementering og drift

Vi sørger for at implementere HR tiltagene i overensstemmelse med HR planen. Vi måler også på medarbejdertilfredshed/trivsel og effektivitet samt sørger for, at dine mål er sammenlignelige med de profiler, virksomheden har ansat. Vi tilbringer den tid i virksomheden, der passer til dit behov. Vi kan påtage os alle former for HR opgaver.

Kontakt

SKRIV FASTHOLDELSESANALYSE I EMNEFELTET

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet