CASES

REKRUTTERING/HEADHUNTING/SEARCH

Rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder miljøopgaver til myndigheder og private kunder

Vores kunde er en rådgivende ingeniørvirksomhed inden for miljøområdet. De søgte flere miljøingeniører, geologer eller tilsvarende til at være projektledere på mange af virksomhedens sager. Opgaverne bestod bl.a. af prøvetagning af jord og vand, analyse, afværge, risikovurdering samt myndighedsbehandling m.m. Det lykkedes af finde en geolog med mange års erfaring fra området, der kunne gå ind og løfte de mange opgaver i virksomheden. Vi leder stadig efter endnu en medarbejder til virksomheden.

Rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed

Vores kunde er en mindre rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed i København. De søgte en konstruktionsingeniør og en bygningskonstruktør. Den første ingeniør, vi præsenterede for virksomheden, passede perfekt både i forhold til arbejdsopgaver og krav til stillingen samt i forhold til kemi. Det tog en måned fra igangsætning af opgaven til underskrift af ansættelseskontrakten. Vi leder stadig efter den helt rigtige bygningskonstruktør.

Byggeleder

Vores kunde er en entreprisevirksomhed beliggende i København. De søgte byggeledere til A-Z sagsstyring fra besigtigelse til tilbudsgivning over til tilsyn og mandskabssammensætning og ledelse. Det skulle også være en kandidat, der forstod sig på kundekontakten og som kunne sælge samt lave mersalg hos de eksisterende kunder. Det lykkedes os at finde en medarbejder, der kunne opfylde de væsentligste krav og som passede godt ind i virksomheden.

IT Systemejer

Vores kunde er en logistikvirksomhed i Storkøbenhavn. De havde brug for en projektleder til at implementere en helt ny IT platform bestående af CRM og ERP o.a. Funktionen indbefattede også den daglige IT support samt hjælp til de daglige opgaver i driften. Udfordringen var, at det sædvanligvis er forskellige profiler, der skal til at udføre de mange forskelligartede opgaver. Det lykkedes ved at tænke ud af boksen at finde den helt rigtige kandidat, der kunne løfte opgaverne og samtidigt kunne udvikle sig i virksomheden

Automatiktekniker

Vores kunde er en specialistvirksomhed i automation beliggende i Storkøbenhavn. De søgte en automatiktekniker med stor erfaring med PLC produkter til at varetage en supportrolle, der også indbefattede implementering og rådgivning ude hos kunderne. Ved headhunting fandt vi en meget dygtig medarbejder med det helt rigtige erfaringsgrundlag. 3 måneder efter igangsættelsen af opgaven påbegyndte han i sin nye funktion

Energiingeniør

Vores kunde er en specialistvirksomhed inden for energioptimering. Da vi påbegyndte samarbejdet, havde virksomheden gjort brug af andre rekrutteringsbureauer. De leverede desværre ikke det lovede og tog overbetaling for arbejdet. Udfordringen er, at der ikke er så mange kandidater inden for den her branche, og alle de kvalificerede kandidater sidder i gode jobs. Dertil kommer, at branchen er lille, og alle kender alle. Efter ca. 3 måneder kunne ansættelseskontrakten skrives under med kandidaten

Landinspektørvirksomhed

Vores kunde er en landinspektørvirksomhed i Jylland. Da vi påbegyndte samarbejdet, havde virksomheden gjort brug af et andet rekrutteringsbureau, der havde fundet 2 landinspektører. Den ene mødte ikke op på første arbejdsdag, og den anden blev afskediget i prøveperioden. Vi fandt hurtigt en landinspektør og har siden fundet 2 kort- og landmålingsteknikere, 1 matrikeltekniker, 1 advokatsekretær samt 1 landinspektør mere

Revisorer og regnskabskonsulenter

Vores kunde er et Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København. Vi begyndte med at finde en regnskabskonsulent med erfaring fra branchen. Senere fandt vi en revisor, og så kom yderligere en revisor til, så vi endte med at være medvirkende til, at virksomheden blev udvidet med 3 nye medarbejdere. Vi var med hele vejen og blev brugt som sparringspartner både af virksomheden og af kandidaterne

Konstruktionsingeniører

Vores kunde er en anerkendt, prisvindende ingeniørvirksomhed beliggende i det centrale København. Vi begyndte med at finde en ambitiøs ung civilingeniør inden for bærende konstruktioner med projektlederkompetencer. Herefter fandt vi en mere til virksomheden. Opgaven var en kombination af headhunting og tiltrækning. Vi fungerede både som sparringspartner for virksomheden og kandidaterne gennem hele processen

AWS Operations Engineer

Vores kunde er en software virksomhed i København. De var i gang med at flytte data til skyen, og til det skulle de bruge en senior AWS Operations Engineer. Virksomheden havde ledt efter den helt rigtige profil i ½ år og havde flere rekrutteringsbureauer på sagen. Vi fandt en kandidat med de rigtige kompetencer inden for 1 måned. Kontoret er internationalt, og kandidaten taler ikke dansk. Vi var med hele vejen og blev efterfølgende brugt som sparringspartner både af virksomheden og af kandidaten

SAS programmer

Vores kunde er en international konsulentvirksomhed, der skulle bruge en SAS programmør. Vores største udfordring var, at branchen er så snæver. Virksomheden havde længe søgt efter den rigtige profil og havde flere rekrutteringsbureauer på sagen. Opgaven var en ren headhunting opgave, og det lykkedes at finde en kandidat på den anden side af Øresund

Global Key Account Manager

Vores kunde er en IT virksomhed på Fyn. Vores største udfordring var placeringen af virksomheden, da de fleste af disse specifikke profiler er bosat i Københavnsområdet. Vi fandt dog den erfarne Global Key Account Manager, virksomheden efterspurgte. Vi fungerede både som sparringspartner for virksomheden og kandidaten gennem hele processen

Salgstalenter inden for Solution Selling

Vores kunde er en IT-virksomhed med eget elektronisk sagsstyringssystem. Vi begyndte med at finde et salgstalent til deres løsningssalg. Herefter fandt vi en mere til dem. Opgaven var en ren headhunting opgave, og vi fungerede både som sparringspartner for virksomheden og kandidaterne gennem hele processen

Pensionssælger

Vores kunde er et mindre pensionsselskab med et par afdelinger fordelt i hele landet. Virksomheden søgte en erfaren pensionssælger eller et ungt talent med et par års erfaring og en masse drive til at kunne skabe nogle gode resultater.  Opgaven var en ren headhunting opgave, hvor vi fandt et ungt talent, der kunne vokse i takt med virksomheden. Vi fungerede både som sparringspartner i forbindelse med kandidaterne og samtalerne

Speditør

Vores kunde er et større flyttefirma i Storkøbenhavn. Vi fandt en speditør med erfaring fra flyttebranchen. Vi var med hele vejen og fungerede som sparringspartner

Ejendomsadministrator

Vores kunde er en ejendomsadministrator af erhvervsejendomme. Vi fandt en ejendomsadministrator med god erfaring med Unik Bolig 4. Andre af virksomhedens ansatte er blevet afskediget i mellemtiden, men denne medarbejder er en af virksomhedens nøglemedarbejdere. Vi var med hele vejen

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet