CASES

REKRUTTERING/HEADHUNTING

Rådgivende ingeniørvirksomhed, der tilbyder miljøopgaver til myndigheder og private kunder

Vores kunde er en rådgivende ingeniørvirksomhed inden for miljøområdet. De søger flere miljøingeniører, geologer eller tilsvarende til at være projektledere på mange af virksomhedens sager. Opgaverne består bl.a. af prøvetagning af jord og vand, analyse, afværgeforanstaltninger, risikovurdering samt myndighedsbehandling m.m. Det lykkes af finde en geolog med mange års erfaring fra området, der kan gå ind og løfte de mange opgaver i virksomheden. Ydermere lykkes det os at finde en hydrogeolog til at varetage de mange varierende opgaver i virksomheden

Rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed

Vores kunde er en mindre rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed i København. De søger en konstruktionsingeniør og en bygningskonstruktør. Den første ingeniør, vi præsenterer for virksomheden, passer perfekt både i forhold til arbejdsopgaver og krav til stillingen samt i forhold til kemi. Det tager en måned fra igangsætning af opgaven til underskrift af ansættelseskontrakten. Vi leder stadig efter den helt rigtige bygningskonstruktør.

Planlægger

Vores kunde er en logistikvirksomhed i Storkøbenhavn. De har brug for en planlægger i driftsafdelingen, som kan holde hovedet koldt, og som kan holde styr på de mange løse ender i en travl hverdag. Det lykkes os at finde en kandidat, der har haft en tilsvarende stilling og med en jobfunktion, hvor hun er vant til at blive kastet ud i de opgaver, der sædvanligvis falder ned mellem 2 stole Det passer hende perfekt med sådan en funktion

Byggeleder

Vores kunde er en entreprisevirksomhed beliggende i København. De søger byggeledere til A-Z sagsstyring fra besigtigelse til tilbudsgivning over til tilsyn og mandskabssammensætning samt ledelse. Det skal også være en kandidat, der forstår sig på kundekontakten og som kan sælge samt lave mersalg hos de eksisterende kunder. Det lykkes os at finde en medarbejder, der kan opfylde de væsentligste krav og som passer godt ind i virksomheden

IT Systemejer

Vores kunde er en logistikvirksomhed i Storkøbenhavn. De har brug for en projektleder til at implementere en helt ny IT platform bestående af CRM og ERP o.a. Funktionen indbefatter også den daglige IT support samt hjælp til de daglige opgaver i driften. Udfordringen er, at det sædvanligvis er forskellige profiler, der skal til at udføre de mange forskelligartede opgaver. Det lykkes ved at tænke ud af boksen at finde den helt rigtige kandidat, som kan løfte opgaverne og samtidigt kan udvikle virksomheden i den helt rigtige retning

Automatiktekniker

Vores kunde er en specialistvirksomhed i automation beliggende i Storkøbenhavn. De søger en automatiktekniker med stor erfaring med PLC produkter til at varetage en supportrolle, der også indbefatter implementering og rådgivning ude hos kunderne. Ved headhunting finder vi en meget dygtig medarbejder med det helt rigtige erfaringsgrundlag. 3 måneder efter igangsættelsen af opgaven påbegynder han i sin nye funktion

Energiingeniør

Vores kunde er en specialistvirksomhed inden for energioptimering. Da vi påbegynder samarbejdet, har virksomheden gjort brug af andre rekrutteringsbureauer. De leverer desværre ikke det lovede samt tager overbetaling for arbejdet. Udfordringen er, at der ikke er så mange kandidater inden for den her branche, og alle de kvalificerede kandidater sidder i gode jobs. Dertil kommer, at branchen er lille, og alle kender alle. Efter ca. 3 måneder kunne ansættelseskontrakten skrives under med en yderst kvalificeret kandidat

Landinspektørvirksomhed

Vores kunde er en landinspektørvirksomhed i Jylland. Da vi påbegynder samarbejdet, har virksomheden gjort brug af et andet rekrutteringsbureau. De har fundet 2 landinspektører. Den ene mødte ikke op på første arbejdsdag, og den anden blev afskediget i prøveperioden. Vi finder hurtigt en landinspektør og har siden fundet 2 kort- og landmålingsteknikere, 1 matrikeltekniker, 1 advokatsekretær samt 1 landinspektør mere

Revisorer og regnskabskonsulenter

Vores kunde er et Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København. Vi begynder  med at finde en regnskabskonsulent med erfaring fra branchen. Senere finder vi en revisor, og så kommer yderligere en revisor til. Alt i alt ender vi med at udvide virksomheden med 3 nye medarbejdere. Vi er med hele vejen og bliver endvidere brugt som sparringspartner både af virksomheden og af kandidaterne

Konstruktionsingeniører

Vores kunde er en anerkendt, prisvindende ingeniørvirksomhed beliggende i det centrale København. Vi begynder med at finde en ambitiøs ung civilingeniør inden for bærende konstruktioner med projektlederkompetencer. Herefter finder vi en ingeniør mere til virksomheden. Opgaven er en kombination af headhunting og tiltrækning. Vi fungerer både som sparringspartner for virksomheden og kandidaterne gennem hele processen

AWS Operations Engineer

Vores kunde er en software virksomhed i København. De er i gang med at flytte data til skyen, og til det skal de bruge en senior AWS Operations Engineer. Virksomheden har ledt efter den helt rigtige profil i ½ år og har haft flere rekrutteringsbureauer på sagen. Vi finder en kandidat med de rigtige kompetencer inden for 1 måned. Kontoret er internationalt, og kandidaten taler ikke dansk. Vi er med hele vejen og bliver efterfølgende brugt som sparringspartner både af virksomheden og af kandidaten

SAS programmør

Vores kunde er en international konsulentvirksomhed, der skal bruge en SAS programmør. Vores største udfordring er, at branchen er så snæver. Ydermere har virksomheden en blacklist med virksomheder, vi ikke må kontakte. Virksomheden har længe søgt efter den rigtige profil og har flere rekrutteringsbureauer på sagen. Opgaven er en ren headhunting opgave, og på et par måneder lykkes det os at finde den helt rigtige kandidat på den anden side af Øresund

Global Key Account Manager

Vores kunde er en IT virksomhed på Fyn. Vores største udfordring er placeringen af virksomheden, da de fleste af disse specifikke profiler er bosat i Københavnsområdet. Vi finder dog den erfarne Global Key Account Manager, virksomheden efterspørger. Han bor i Kolding og har ikke noget imod at køre til Fyn hver dag. Vi fungerer både som sparringspartner for virksomheden og kandidaten gennem hele processen

Salgstalenter inden for Solution Selling

Vores kunde er en IT-virksomhed med eget elektronisk sagsstyringssystem. Vi begynder med at finde et salgstalent til deres løsningssalg. Herefter finder vi en mere. Opgaven er en ren headhunting opgave, og vi fungerer både som sparringspartner for virksomheden og kandidaterne gennem hele processen

Pensionssælger

Vores kunde er et mindre pensionsselskab med et par afdelinger fordelt i hele landet. Virksomheden søger en erfaren pensionssælger eller et ungt talent med et par års erfaring og en masse drive til at kunne skabe nogle gode resultater.  Opgaven er en ren headhunting opgave, hvor vi finder et ungt talent, der kan vokse i takt med virksomheden. Vi fungerer både som sparringspartner i forbindelse med kandidaterne og samtalerne

Speditør

Vores kunde er et større flyttefirma i Storkøbenhavn. Vi finder en speditør med erfaring fra flyttebranchen, og hun er stadig ansat den dag i dag. Vi er med hele vejen og fungerer som sparringspartner

Ejendomsadministrator

Vores kunde er en ejendomsadministrator af erhvervsejendomme. Vi finder en ejendomsadministrator med god erfaring med Unik Bolig 4. Andre af virksomhedens ansatte er blevet afskediget i mellemtiden, men denne medarbejder er stadig en af virksomhedens nøglemedarbejdere. Vi er med hele vejen

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet