CASES

LEJ EN HR PARTNER

PERSONALEHÅNDBOG

Vores kunde er en international IT konsulentvirksomhed i København. De kontaktede os, de de havde brug for rådgivning i forbindelse med udfærdigelse af personalehåndbogen. Det er en international arbejdsplads med mange ikke-danskere ansat. Derfor skulle den skrives på engelsk og på et sprog, der kunne forstås af de, der ikke er inde i danske regler. Det der især var vigtigt for virksomheden var ligeledes reglerne om kørsel, da medarbejderne primært arbejder ude hos kunderne. De skrev den selv, men vi kom med input – også til emner, de slet ikke havde tænkt på kunne have relevans

BISIDDER VED AFSKEDIGELSESSAMTALE

Vi blev kontaktet af en privatperson, der var blevet afskediget på et usagligt grundlag og med ugunstige vilkår. Vi læste kontrakt og oplæg til afskedigelsesaftale grundigt og kom med forslag til forhandling af en bedre aftale. Vi deltog på mødet, hvor vi fik konkretiseret aftalen, så der ikke var tvivl om hvilke vilkår, der var gældende samt fik forhandlet en fritstilling igennem i stedet for en suspension

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet