FASTHOLDELSESANALYSE

1/3 af alle danskere er ikke glade for at gå på arbejde…

En høj personaleomsætning – dvs. en høj opsigelsesprocent i forhold til antallet af medarbejdere – eller et højt sygefravær skaber en ustabil og usikker arbejdsplads med utrygge medarbejdere til følge.

Det er dyrt at skulle rekruttere, ligesom det er dyrt at have en afdeling, der ligger underdrejet på grund af sygdom. Det går ud over dem, der er tilbage, som så skal løbe hurtigere. Derfor er det så vigtigt at passe på dine medarbejdere.

Vi hjælper med at bringe stabiliteten tilbage i din virksomhed og skabe grobund for at fastholde medarbejderne.

Glade medarbejdere er et kæmpe plus for virksomheden, fordi glade medarbejdere bare præsterer bedre. Det kan ses på bundlinjen.

Derfor tilbyder vi en fastholdelsesanalyse helt GRATIS.

Dialog

Vi afholder et indledende møde med dig. Her lærer vi dig og din virksomhed bedre at kende. Ved at stille de rigtige spørgsmål får vi et godt indblik i din virksomhed og eventuelle udfordringer i forbindelse med medarbejdere.

Her taler vi også om din virksomheds strategi, og hvordan medarbejderne kan indfri de mål, I har sat jer. Vi får et indblik i medarbejderstaben og sammensætningen af profiler i virksomheden.

Samtaler

På baggrund af mødet vil du opleve vores tilstedeværelse en dag i din virksomhed, hvor vi vil foretage 5-8 samtaler med dine medarbejdere. Det er vigtigt, at det er medarbejdere fra forskellige afdelinger (afhængigt af størrelsen af din virksomhed) for at finde ud af, hvilke dele af din virksomhed, der kræver mest opmærksomhed.

Fastholdelsesrapport

På baggrund af samtalerne med medarbejderne udfærdiger vi en fastholdelsesrapport med forslag til HR tiltag, som kan implementeres i din virksomhed. Her vil også være en indikation af, om der er overensstemmelse mellem din virksomheds overordnede strategi og den nuværende medarbejderstab. Vi sætter fokus på kultur og arbejdsmiljø i vores vurdering.

Du vil modtage rapporten, der kan bruges som et ledelsesværktøj til at forbedre arbejdsglæden og dermed fastholde de bedste medarbejdere. På den måde vil der ikke være så stor risiko for, at medarbejderne bliver headhuntet af konkurrenterne.

Skriv “gratis fastholdelsesanalyse” i emnefeltet og du vil blive ringet op

Hvis du ønsker at gå videre med arbejdet om at fastholde dine medarbejdere, aftaler vi, hvad næste skridt skal være. I det følgende er et eksempel på, hvordan skemaet kan se ud. Da hver virksomhed naturligvis er forskellig, lægger vi først den endelige plan, når fastholdelsesrapporten foreligger.

HR Plan

På baggrund af rapporten vil vi i samarbejde med dig lægge en plan med mål og delmål samt en tidsplan for, hvordan vi kommer i mål med fastholdelsen af dine medarbejdere. Der vil være en plan for, hvordan du kan sikre dig rette medarbejder på rette sted i overensstemmelse med virksomhedens strategi, ligesom der vil være fokus på kultur og arbejdsmiljø. På den måde kan du bedre bevæge dig i den retning, du ønsker. I planen er et forslag til, hvor mange dage vi skal tilbringe i virksomheden om måneden. Der er mulighed for at gøre brug af os 1, 2, 3 eller 4 dage om måneden.

Workshop

Hvis det giver mening, vil der blive afholdt en eller flere workshops for dine medarbejdere, hvor der vil være fokus på de ændringer, der kommer til at ske i virksomheden. Emnerne er en del af HR Planen og planlægges først, når den er udfærdiget.

Implementering og drift

Vi sørger for at implementere HR tiltagene i overensstemmelse med HR planen. Vi måler også på medarbejdertilfredshed/trivsel og effektivitet samt sørger for, at dine mål er sammenlignelige med de profiler, virksomheden har ansat. Vi tilbringer den tid i virksomheden, der passer til dit behov, og vi kan påtage os alle former for HR opgaver.

Kontakt

Ring til os på 71 74 74  85 eller skriv “gratis fastholdelsesanalyse” i emnefeltet for at høre mere.

Et uddrag af de kunder vi har hjulpet